Fahl-out

on israel, philosophy, politics, SEO & nutrition

Archive for July, 2009

Mars nästa

Posted by aviel on July 20, 2009

Såg just en dokumentär, The Mars Underground (här på youtube och även på The Pirate Bay), som handlar om att göra Mars till nästa destination i rymden. Idén om att ta ‘nästa steg’, efter Neil Armstrong på månen för 40 år sedan, är inspirerande. Vissa hävdar att det behövs för att vår civilisation inte skall stagnera. Jag vet inte om man kan dra en sådan slutsats, men jag kan däremot se att det skulle finnas stora vinster i att investera i sådana projekt. Pengarna som investerades i Apollo-projektet har indirekt bidragit till att skapa teknologi som idag vi tar för given, såsom i förekomsten av datorer. Dessutom så hade kanske USA och EU (och fler?) kunnat finansiera projektet tillsammans för att så minska kostnaderna för de enskilda länderna.

Förutom teknologisk vinning så tror jag att vi skulle ha mycket att vinna på fortsatt utforskning av vårt solsystem. I det korta perspektivet så kan vi samlas kring ett stort och komplicerat projekt med ett enormt symbolvärde. Det skulle med största säkerhet generera ökat intresse för studenter att studera naturvetenskapliga ämnen och vi skulle kanske göra stora teknologiska landvinningar i processen. I det riktigt långa perspektivet så bör vi faktiskt fortsätta på den resa som i sinom tid innebär att vi koloniserar andra planeter och gör oss mindre beroende av jorden för vår arts överlevnad. Det kanske låter futuristiskt och otänkbart men jag menar förstås inte att vi kan nå dit förrän många generationer efter vår. Det har hänt förut att nästan allt liv på jorden utplånats så det är en fråga vi bör ta på allvar.

Ett annat perspektiv som inte är att underskatta är vad ett sådant projekt kan innebära för enskilda individers känsla av ‘mening i tillvaron’. Den rationella människan kanske inte kan finna mening i religion längre, men man kan skapa en känsla av meningsfullhet i strävandet efter att uppnå vissa mål. Det ligger i människans natur att vilja utforska det okända och bryta ny mark. Det är förstås inget skäl i sig, men det kanske ligger något i tanken att vi har ett grundläggande behov att ‘dra vidare’ och att vi kan finna mening i det.

mars041
Vår nästa destination (och ett nytt hem?)

I slutet av dokumentären fanns en väldigt inspirerande del om att det faktiskt skulle kunna gå att göra Mars beboeligt genom att värma upp planeten och börja plantera växter etc. Det verkar onekligen som Science Fiction. Men med viss optimism tror jag att det kan gå att ta bort ordet “fiction” så att det endast är en fråga om vetenskap inom räckhåll för oss. Dokumentären är mycket sevärd även om man inte delar denna optimism.

Se även: The Mars Society
DN, SVD, SVD

Uppdatering

Låten “Navigate the Seas of the Sun” av Bruce Dickinson, med bilder från rymden, för mer inspiration.

Advertisements

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , | 4 Comments »