Fahl-out

on israel, philosophy, politics, SEO & nutrition

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

What would Jesus eat?

Posted by aviel on November 1, 2014

If you’ve been following this blog for a while you know of my deep interest in the fields of nutrition and dieting. So I just saw this interesting post on a new website, Galilee33.com, titled “What would Jesus eat?“.

Excerpt from the Conclusion:

We can’t say with any absolute degree of certainty exactly what Jesus ate, besides what has been related to us in the Gospels, but we do have reliable information as to what was commonly eaten during the times of Jesus and we see little reason to believe that Jesus didn’t partake of all these foods. For those of you who may be looking for dietary advice, this “diet” has a variety of wholesome foods that is in many ways similar to the famous Mediterranean Diet, that many nutritionists and doctors recommend.

I find this last part to be particularly interesting, both because I used to be a Christian, but also because of my interest in nutrition. I think that one of the key differences between today and during the time of Jesus (or insert any time-period before modern times) is that people ate a variety of wholesome foods, but with no added fats. People cherished fats, but they were mostly fats in whole foods and not added butter or oil (I guess except for olive oil, although not for frying). They also didn’t add sugar to everything, but ate sweet fruit and other food that naturally contain sugar. Today it seems like we do the opposite; we add fats and sugar to pretty much everything and we wonder why it’s hard to lose weight. Added fats and sugars are just empty calories, devoid of any nutritional value. We might add whole foods to the diet, but the main things we eat are usually commercially produced junk.

The similarities between the time of Jesus and the Mediterranean Diet is simple this: you ate what you could grow and had access in nature. For logistical reasons you simply couldn’t eat a lot of meat every day and you also couldn’t just open the fridge and get your sugar-fix just because you happened to crave something. You would eat communal meals that were naturally balanced, and in between meals you would simply snack on something available, such as fruit.

Another aspect people tend to forget is that back in the days when people were more religious, they would have all kinds of fast-days. Jesus himself fasted for 40 days in the desert, according to the New Testament. Religious Jews fast at least a few times a year, such as on Yom Kippur, but in my experience Hassidic Jews often fast far more often than that for spiritual reasons. In other religions as well people often practice fasting, such as the Muslim Ramadan when Muslims fast for 1 month, between sunrise and sunset.

So to sum up: what I believe today when it comes to diets, is that the best method is to eat a variety of whole-foods with little to no added fats or sugars, and if you have excess weight to lose you should practice intermittent fasting. The first person to launch this type of diet, long before it was popularized by the famous “5:2 Diet”, is Brad Pilon and his “Eat Stop Eat”-diet, based on fasting for weight loss. I would definitely recommend this practice as a relatively easy way to lose weight.

Advertisements

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

Launching a New Website

Posted by aviel on November 1, 2014

To launch a new website you need to think about the end-product well ahead and start building it up with the end-result in mind at all times. As a SEO Project Manager I know how much extra work you can create for yourself if you don’t get it right from the beginning. As a lot of webmasters don’t know SEO, although they often think they do, the results can indeed get messy and you lose out on really valuable traffic while you’re working to fix things. I’m mostly talking about site structure, URL design, internal links and so on. Once the infrastructure is there, and is optimal, you basically only need to focus on creating good content because everything else takes care of itself.

A friend of mine just launched a website on Binary Options in Swedish. I gave some advice on the SEO aspects of the website and some suggestions for the content, but as it is a completely new site it will definitely take some time before the website starts to rank in the search engines. My advice was to focus mostly on the content, to create engaging content that could be linked to naturally, and then the links would come naturally without any need to engage in spammy link-building tactics. You can check out the website here: HandlaBinäraOptioner.se (in Swedish).

If you create a site on Binary Options, Casino, Poker, Forex or any other typical affiliate kind of website, you really need to invest in the site. There is a vast number of affiliate sites out there, but most of them are kind of crap as the typical affiliate is someone who wants to make quick money but not really work hard to do so. I think this method will work less and less well with time. Affiliates might think it means that Google is “fighting” affiliates because it wants to make more money on paid ads, which may be correct, but it pales in comparison with Google’s declared goals of “providing the best user experience possible” (See Google’s Philosophy). The sad truth is that these affiliate websites offer little of added value and they don’t really deserve to rank on money-making keywords. In order to get to the top search results the affiliates traditionally relied on spammy web tactics, such as link-building in forums and blog comments on totally unrelated websites, but increasingly this is not working anymore. Links are important to the Google algorithm, but they are certainly not everything and the factor of inbound links is loosing value for each Google update. If, on the other hand, the affiliate would focus on creating content people would link to naturally, from their own non-spammy websites, in contextual posts, it would make a huge difference in terms of traffic. Therefore, my advice to affiliates is to stop trying to out-fox Google, but rather create stuff worth sharing and linking to. That way you will never need to fear the next Google update and you will rank only if you deserve to.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Midsummer

Posted by aviel on June 24, 2011

The Local has an entertaining piece today on the Swedish celebration of Midsummer. Worthwhile reading for anyone interested in Sweden and for Swedes who take an interest in how their cultural practices are viewed by outsiders. 🙂

Happy Midsummer!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Mars nästa

Posted by aviel on July 20, 2009

Såg just en dokumentär, The Mars Underground (här på youtube och även på The Pirate Bay), som handlar om att göra Mars till nästa destination i rymden. Idén om att ta ‘nästa steg’, efter Neil Armstrong på månen för 40 år sedan, är inspirerande. Vissa hävdar att det behövs för att vår civilisation inte skall stagnera. Jag vet inte om man kan dra en sådan slutsats, men jag kan däremot se att det skulle finnas stora vinster i att investera i sådana projekt. Pengarna som investerades i Apollo-projektet har indirekt bidragit till att skapa teknologi som idag vi tar för given, såsom i förekomsten av datorer. Dessutom så hade kanske USA och EU (och fler?) kunnat finansiera projektet tillsammans för att så minska kostnaderna för de enskilda länderna.

Förutom teknologisk vinning så tror jag att vi skulle ha mycket att vinna på fortsatt utforskning av vårt solsystem. I det korta perspektivet så kan vi samlas kring ett stort och komplicerat projekt med ett enormt symbolvärde. Det skulle med största säkerhet generera ökat intresse för studenter att studera naturvetenskapliga ämnen och vi skulle kanske göra stora teknologiska landvinningar i processen. I det riktigt långa perspektivet så bör vi faktiskt fortsätta på den resa som i sinom tid innebär att vi koloniserar andra planeter och gör oss mindre beroende av jorden för vår arts överlevnad. Det kanske låter futuristiskt och otänkbart men jag menar förstås inte att vi kan nå dit förrän många generationer efter vår. Det har hänt förut att nästan allt liv på jorden utplånats så det är en fråga vi bör ta på allvar.

Ett annat perspektiv som inte är att underskatta är vad ett sådant projekt kan innebära för enskilda individers känsla av ‘mening i tillvaron’. Den rationella människan kanske inte kan finna mening i religion längre, men man kan skapa en känsla av meningsfullhet i strävandet efter att uppnå vissa mål. Det ligger i människans natur att vilja utforska det okända och bryta ny mark. Det är förstås inget skäl i sig, men det kanske ligger något i tanken att vi har ett grundläggande behov att ‘dra vidare’ och att vi kan finna mening i det.

mars041
Vår nästa destination (och ett nytt hem?)

I slutet av dokumentären fanns en väldigt inspirerande del om att det faktiskt skulle kunna gå att göra Mars beboeligt genom att värma upp planeten och börja plantera växter etc. Det verkar onekligen som Science Fiction. Men med viss optimism tror jag att det kan gå att ta bort ordet “fiction” så att det endast är en fråga om vetenskap inom räckhåll för oss. Dokumentären är mycket sevärd även om man inte delar denna optimism.

Se även: The Mars Society
DN, SVD, SVD

Uppdatering

Låten “Navigate the Seas of the Sun” av Bruce Dickinson, med bilder från rymden, för mer inspiration.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , | 4 Comments »